Slovník pojmů

 
 • BMI
  Slovník: Přírodopis
   
  Body Mass Index (výpočet správné tělesné hmotnosti):
  BMI = hmotnost (kg) / výška (m)2
 • Braillovo
  Slovník: Fyzika
   
  Braillovo (slepecké) písmo používá šestibodové buňky. Každé písmeno je tvořeno určitou kombinací vypouklých bodů. Slepec každé písmeno určí hmatem podle polohy několika vypouklých bodů.
 • Čitatel
  Slovník: Matematika
   
  číslo nad zlomkovou čárou, vyjadřuje kolik částí celku uvažujeme
 • Diafýza
  Slovník: Přírodopis
   
  Úsek dlouhé kosti mezi koncovými epifýzami (tj. kloubními částmi dlouhých kostí).
 • Epifýza
  Slovník: Přírodopis
   
  Koncová, kloubní část dlouhých kostí
 • GPS
  Slovník: Zeměpis
   
  Výslovnost: dží pí es
   
  GPS (Global Positioning System). Tyto přístroje jsou neocenitelné při navigacích na moři, v letadlech, neobydlených oblastech ale i v praktickém životě – např.: navigace v automobilech. Původně byly vyvinuty pro vojenské účely.
 • Hardware
  Slovník: Informatika
   
  Výslovnost: hárdvér
   
  Technické vybavení počítače (klávesnice, myš, monitor, základová deska, procesor, operační paměť RAM, grafická karta, síťová karta, zdroj, ...).
 • Jmenovatel
  Slovník: Matematika
   
  číslo pod zlomkovou čárou ve zlomku, vyjadřuje na kolik částí byl celek rozdělen
 • kyfóza
  Slovník: Přírodopis
   
  Fyziologické prohnutí páteře dozadu. Na páteři je hrudní a křížová kyfóza.
 • lordóza
  Slovník: Přírodopis
   
  Fyziologické prohnutí páteře dopředu. Na páteři je krční a bederní lordóza.
 • monarchie
  Slovník: Dějepis
   
  forma státního zřízení

 • Rovnice
  Slovník: Matematika
   
  rovnost dvou výrazů s jednou nebo více neznámými
 • skolióza
  Slovník: Přírodopis
   
  Vadné zakřivení páteře - vybočení páteře do stran.
 • Trojúhelník
  Slovník: Matematika
   
  geometrický útvar v rovině, který vznikne spojením 3 bodů, které neleží v přímce
 • Úhel
  Slovník: Matematika
   
  Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami vycházejícími z jednoho bodu - vrchol úhlu
 • Válec
  Slovník: Matematika
   
  je těleso, které vznikne rotací obdélníku kolem jeho osy
 • Válec
  Slovník: Matematika
   
  je těleso, které vznikne rotací obdélníku kolem jeho osy
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky