Slovník pojmů [Dějepis]

 
 • Parthenón
  Slovník: Dějepis
   
  chrám zasvěcený bohyni Athéně, stojí na vršku Akropolis v centru Athén.
 • Patricijové
  Slovník: Dějepis
   
   potomci původních rodů starověkého Říma, plnoprávní a bohatí, mohli být voleni do nejvyšších úřadů.
 • Peloponéská válka
  Slovník: Dějepis
   
  válka mezi Athénami a Spartou, 431-404 př. n. l.
 • Pěstní klín
  Slovník: Dějepis
   
   nástroj pravěkých lidí, byl používán k různým činnostem = byl univerzální.
 • Plebejové
  Slovník: Dějepis
   
  obyvatelé starověkého Říma, kteří byli neurození, nemajetní, neměli přístup ke státním úřadům.
 • Pragmatická sankce
  Slovník: Dějepis
   
  listina, která umožnila v případě vymření mužské linie přechod následnictví trůnu také na dceru, v roce 1713 vydal Karel VI.
 • Přisvojovací hospodářství
  Slovník: Dějepis
   
  způsob obživy pravěkých lidí, lov zvěře a sběr plodin.
 • Punktace
  Slovník: Dějepis
   
  rozdělení českých zemí na české a německé okresy, 1890.
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky