Slovník pojmů [Fyzika]

 
 • Amorfní látka
  Slovník: Fyzika
   
  pevná látka, kde nejsou atomy uspořádány, např. sklo, asfalt, vosk, plast
 • Anemometr
  Slovník: Fyzika
   

  měřidlo rychlosti větru

 • Aneroid
  Slovník: Fyzika
   
  přístroj k měření atmosférického tlaku vzduchu; uvnitř je plechová krabička, z níž je vyčerpán vzduch
 • Archimedův zákon
  Slovník: Fyzika
   
  Těleso je v kapalině nadlehčováno silou, která je rovna tíze kapaliny tělesem vytlačené
 • Atmosféra
  Slovník: Fyzika
   
  vzdušný obal země do 640km
 • Atom
  Slovník: Fyzika
   
  nejmenší část hmoty
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky