Slovník pojmů [Fyzika]

 
 • Tání
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství pevné látky na kapalnou
 • Těžiště
  Slovník: Fyzika
   
  působiště gravitační síly, jediný bod na tělese nebo mimo těleso
 • Transformátor
  Slovník: Fyzika
   
  zařízení tvořené dvěma cívkami na společném jádře ke změně střídavého napětí a proudu při zachování frekvence
 • Tranzistor
  Slovník: Fyzika
   
  polovodičová součástka tvořená přechodem  P,N,P nebo N,P,N, používaná k řízení obvodů a k zesilování
 • Tuhnutí
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství kapalné látky na pevnou
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky