Slovník pojmů [Fyzika]

 
 • Vodič
  Slovník: Fyzika
   
  materiál, který vede elektrický proud nebo teplo, protože obsahuje velké množství volných elektronů
 • Vypařování
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství kapalné látky na plynnou
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky