Slovník pojmů [Fyzika]

 
 • Zákon akce a reakce
  Slovník: Fyzika
   
  Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.
 • Zákon setrvačnosti
  Slovník: Fyzika
   
  Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.
 • Zákon síly
  Slovník: Fyzika
   
  Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje e zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky