Přechodníky.

Ohodnoťte lekci
 
 

Přechodníky
   - přechodníky - neurčité slovesné tvary
   - tvary knižní, zastaralé, užívané převážně v písemných projevech
   - použití přechodníku je možné jen tehdy, je-li podmět u přechodníku 
     i u přísudkového slovesa stejný
   - 3 tvary přechodníků: a) pro rod mužský
                                    b) pro rod ženský a střední
                                    c) společný tvar pro množné číslo všech rodů
   - 2 druhy přechodníků: přechodník přítomný
                                     přechodník minulý
1. Přechodník přítomný
   - děj probíhající současně s dějem přísudkového slovesa
   - od sloves nedokonavých
   - tvoření:   -a, -ou, ouce
                   -e, -íc, -íce
2. Přechodník minulý
   - děj předcházející před dějem přísudkového slovesa
   - od sloves dokonavých
   - tvoření:  -v, -vši, -vše
                   -0, -ši, -še

Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky