Způsoby tvoření slov.

Ohodnoťte lekci
 
 

Způsoby tvoření slov
   a) slova motivovaná
   b) slova nemotivovaná (základová, prvotní)
   - derivatologie
   - slovotvorný základ - slovo základové, slovo odvozené
   - slovotvorné prostředky (formanty) - předpony, přípony
1. Odvozování (derivace)
   - 
příklady: slovotvorný základ - slovo základové, slovo odvozené
   - příklady: typy odvozování slov (předponou, příponou, předponou a příponou,
                   předponou a koncovkou)
2. Skládání (kompozice)
   - složeniny vlastní
   - složeniny nevlastní 
   - složeniny hybridní
3. Zkracování (abreviace)
  
- iniciálové zkratky
   - zkratky
   - slova zkratková
   - značky

 
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky