Vlastnosti_látek_pevných_kapalných_plynných_7.ročník - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl

Ohodnoťte lekci
 
 

Obsah

Atom
Molekula
Vlastnosti látek pevných (Pevnost, pružnost, tvárnost, tvrdost, křehkost)
Vlastnosti látek kapalných
Vlastnosti látek plynných
Atom

Všechny látky kolem nás jsou složeny zvelmi malých částic – z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony), a elektronový obal. Protony mají kladný elektrický náboj (+), elektrony záporný náboj (-) a neutrony jsou bez elektrického náboje. U atomu můžeme měnit počet elektronu a neutronů. Přidáním nebo odejmutím elektronu nám vznikne záporný nebo kladný ion. Počty protonů měnit nemůžeme, vznikla by jiná látka.

Molekula

Molekula je částice složená zatomů nebo iontů. Atomy vmolekule jsou ksobě poutány silami, kterým říkáme vazebné síly. Molekula sloučeniny obsahuje atomy různých prvků a molekula prvku obsahuje atomy jednoho prvku.

Vlastnosti látek Pevných

Tělesa zpevných látek nemění tvar a objem. Jejich atomy a molekuli jsou pevně vázány do určitých vzájemných poloh. U pevných látek určujeme některé vlastnost, jako je pevnost, pružnost, tvárnost, tvrdost a křehkost.

Pevnost
Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek a vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Pružnost
Pružnost je schopnost pevného tělesa vrátit se po odstranění deformující síly do původního tvaru.

Tvárnost
Tvárnost je schopnost tělesa trvale se deformovat bez porušení celistvosti.

Tvrdost
Tvrdost je vlastnost, vyjadřující odpor proti vnikání (zkušebního) tělesa do povrchu tělesa.


Křehkost
Křehkost je tendence materiálu se zlomit už při malé deformaci.

Vlastnosti látek kapalných

Molekuly kapaliny se neustále a neuspořádaně pohybují vcelém objemu kapaliny. Kapalina zaujímá vždy tvar nádoby a je téměř nestlačitelná. Hladina kapaliny (povrchová vrstva) je ostrou hranicí mezi kapalinou a okolním prostředím a má odlišné vlastnosti než ostatní kapalina. Tato povrchová vrstva je pevná a pružná, říkáme, že vhladině kapaliny působí povrchové napětí.

Vlastnosti látek plynných

Molekuly plynu se neustále a neuspořádaně pohybují vcelém objemu plynu. Plyn zaujímá vždy tvar nádoby, je stlačitelný a rozpínavý. Je to způsobeno tím, že jeho molekuly jsou zcela volné a jejich vzdálenost se může podle vnějších podmínek měnit.

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky