Hláskosloví.

Ohodnoťte lekci
 
 

Hláskosloví
- hlásky
- samohlásky (vokály)
     - krátké X dlouhé
     - dvojhláska (diftong)
- souhlásky (konsonanty)
     - tvrdé X měkké X obojetné
     - znělé X neznělé
     - párové X nepárové
        
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky