Geologický vývoj území ČR - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

Vývoj našeho území od starohor po čtvrtohory.

2 geologické jednotky:

Český masiv (Čechy a Z Morava)

– vznik v prvohorách variským vrásněním, je tvořen zvrásněnými a metamorfovanými horninami starohor a prahor

Západní Karpaty (V Morava a Slovensko)


– do třetihor samostatný vývoj, nasunutí na Český masiv alpínsko-himálajským vrásněním, jsou tvořeny horninami druhohor a třetihor


Hranice: Znojmo – Brno – Vyškov – Přerov – Ostrava


Vývoj Českého masivu

Starohory:

- zaplaveno mořem

- rula – moldanubikum – oblast Vltavsko-dunajská, Českomoravská vrchovina

- vrásnění kadomské – horotvorné děje + metamorfóza - základ pohraničních hor


Prvohory:

- zaplaveno mořem, vznik mořských usazenin – vápence

- vznik Českého a Moravského krasu, Barrandien (Praha – Plzeň)

- variské vrásnění – dílčí jednotky Českého masivu zpevněny v jeden celek

- Český masiv se stal souší, zarovnávání povrchu

- vznik černého uhlí a rudy

Druhohory:

- pokračuje zarovnávání povrchu do roviny

- mělké moře (1/3 území Čech – vzniká Česká křídová tabule (pískovce))

- Jihočeské pánve – sladkovodní usazeniny


Třetihory:

- alpínsko-himálajské vrásnění – rozlámání do bloků

- vznik sladkovodních jezer

- vznik zásob hnědého uhlí, ropy a zemního plynu (Hodonínsko)

- sopečná činnost (České středohoří, Doupovské hory, Říp)

Na rozhranní třetihor a čtvrtohor vyzdvižení bloků – vznik našich pohraničních hor (Šumava, Český les, Krušné hory a Krkonoše)


Čtvrtohory:

- sopečná činnost (Železná Hůrka)

- zasahuje kontinentální ledovec až k Moravské bráně

- vznik horských ledovců – Krkonoše (horská plesa)

- tvorba půd

Geologie ČR
Geologie ČR

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky