Středověká literatura v našich zemích.

Ohodnoťte lekci
 
 

Středověká literatura v našich zemích
- 11.stol. - převaha latinské literatury
- postupné pronikání češtiny do literatury - tzv. glosy
- dějepisná próza:
     Kosmas - Kronika česká (Chronica Boemorum)
- duchovní písně:
     Hospodine, pomiluj ny
     Svatý Václave, vévodo české země
-
veršovaná epika:
     Alexandreis
     Dalimilova kronika
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky