Jak člověk měnil svět - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

Stará doba kamenná (paleolit, 2 mil. – 12 tisíc let)

- na území jen několik tisíc lovců a sběračů – vliv na přírodu malý


Střední doba kamenná (mezolit, 6 – 10 tisíc let)

- vypalování lesů, šíření travních ploch, velká lovná zvěř


Mladá doba kamenná (neolit, 8 – 6 tisíc let)

- první velký zásah do krajiny, rozšiřování mýtin, zemědělci mýtili a vypalovali lesy – splavování půdy do řek


Pozdní doba kamenná (eneolit, 6 – 4 tisíce let)

- domestikace zvířat - využívání dobytka k orbě, velké plochy orné půdy, větší počet lidí, vznik měst a států, odlesňování, zasolování půdy, návrat pouští


Doba bronzová a železná (4 – 2 tisíce let)

- rozvoj pastevectví, rozsáhlé odlesňování, díky ochlazení opětovné šíření lesů


Antika (řecká a římská civilizace)

- nezvládání hospodaření spůdou – odnos do moře, přístavy zanesené půdou, středozemní oblast je dnes dokladem krize životního prostředí, kterou způsobili lidé


Středověk (konec 13. století)

- naše území kolonizováno až na hraniční oblasti, hodně polí, pastvin a lesů – rozkvět krajiny (vliv člověka pozitivní)


Raný novověk (počátek 16. století)

- těžba kovů, sklárny a železárny, spalování dřeva, krajina se u nás mění do dnešní podoby, města velmi malá


Moderní doba

- v okolí velkých měst dochází k velkému ničení krajiny, problémy s odpady, čistotou vody a ovzduší

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky