Laboratorní práce č. 1 - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

LABORATORNÍ PRÁCE č. 1
Jméno:                                                                                  Datum:

Třída:                                                                                    Spolupracoval:
Téma: HORNINY


Úkol: Rozlišujeme horniny.


Pomůcky: Očíslované vzorky hornin, lupa, učebnice – „Přehled hornin“.


Postup: Pozorně si prohlédni předložené vzorky hornin. Soustřeď se na jejich barvu, stavbu, uspořádání minerálů a jejich velikost, složení. Pokus se určit podle „Přehledu hornin“ v učebnici o jaké horniny se jedná.Výsledky: SKUPINA č. …


Vzorek

Barva

Stavba

Složení

Typ horniny

Název horniny

1


2


3


4Závěr:


Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky