Laboratorní práce č. 3 - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

LABORATORNÍ PRÁCE č. 3Jméno:                                                                             Datum:

Třída:                                                                               Spolupracoval:
Téma:
STANOVENÍ HUSTOTY NEROSTŮ


Úkol:
Orientační stanovení hustoty nerostů a porovnání měření súdaji v učebnici.


Pomůcky:

Vzorky nerostů, laboratorní váhy, odměrný válec, destilovaná voda, učebnice – „Přehled minerálů“, kalkulačka.


Postup:

Vzorek nerostu, který je menší než průměr odměrného válce zvažte na
laboratorních vahách, určete jeho hmotnost m, zapište výsledek do tabulky. Odměrný válec naplňte do poloviny destilovanou vodou (poznamenej výšku hladiny), ponoř vzorek nerostu, zapiš novou výšku hladiny.
Určete objem vzorku V- odečtěte výšky hladin, zapište výsledek do tabulky.
Vypočítejte hustotu h nerostu dle vzorce: h= m:V


Proveďte několik měření stejného nerostu srůzně velikými úlomky. Určete průměrnou hodnotu hustot a porovnejte ji s hodnotou vučebnici.Výsledky:
Nerost: ...............................................


Měření
č.

Hmotnost
m

Výška hladiny v1

Výška hladiny v2

Objem
V = v2 – v1

Hustota
h

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Hustota vučebnici:

Průměrná hodnota (sečti hodnoty h a vyděl 3):

 


Závěr:

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky