Neživá příroda_voda

Ohodnoťte lekci
 
 

Tři skupenství vody
Moře a oceány
Řeky, rybníky, potoky a jezera
Obsah vody
Koloběh vody v přírodě
Pitná voda
Povrchová voda
Zdroje pitné vody
Znečišťování ŽP a ekologie
Ekologické značky

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky