Husovi předchůdci. Jan Hus.

Ohodnoťte lekci
 
 

Husovi předchůdci
- husitské hnutí (1.pol.15.stol.)
- reformace = hnutí za nápravu církve
- kritika církve
- Husovi předchůdci:
     - John Viklef
     - Konrád Waldhauser
     - Jan Milíč z Kroměříže
     - Matěj z Janova
     - Tomáš Štítný ze Štítného
Mistr Jan Hus
- životopisné údaje
- kazatelská činnost (Betlémská kaple)
- zásluhy o vydání Dekretu kutnohorského
-
Husovo zjednodušení pravopisu
- Husova kritika církve
- upálení v Kostnici (6.7.1415)
- dílo:  a) spisy psané latinsky - O církvi, O pravopise, O šesti bludech
          
b) spisy psané česky - Dcerka, Výklad Viery, Desatera a Páteře, Knížky
                                            o svatokupectví, Postila
Husovi pokračovatelé
-
upálení Jeronýma Pražského
- ohlasy Husovy smrti - Petr z Mladoňovic, Jakoubek ze Stříbra
- počáek husitské revoluce - tzv. první pražská defenestrace - Jan Želivský
- husitská revoluce - Jan Žižka z Trocnova, Prokop Holý řeč. Veliký
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky