Literatura doby husitské a pohusitské. Petr Chelčický.

Ohodnoťte lekci
 
 

Literatura doby husitské a pohusitské
- husitské skladby řešící náboženské a politické otázky 
     -
Vavřinec z Březové - tzv. Budyšínský rukopis:
          - Žaloba Koruny české
          - Porok Koruny české
          - Hádání Prahy s Kutnou Horou
-
husitská bojová píseň - chorál Ktož jsú boží bojovníci - tzv. Jistebnický kancionál
díla zobrazující historické události - Vavřinec z Březové - Husitská kronika, Píseň
            přeslavné Koruny české
Petr Chelčický
-
životní filozofie - odmítání násilí, propagace duchovního boje
- dílo: O církvi, O boji duchovním, Postila, O trojím lidu, Sieť viery pravé
Jednota bratrská
-
náboženská společnost založená r. 1458
- mnich Řehoř zv. Krajčí
- Kunvald u Žamberka
- uznávali pouze bibli (překlady - tzv. Bible kralická)
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky