Nejstarší literární památky.

Ohodnoťte lekci
 
 

Nejstarší literární památky
Umění Mezopotámie
- Epos o králi Gilgameši
     -
epos jako literární útvar
     - stručný obsah
Písemnictví hebrejské
- historie Židů
- tzv. diaspora
- Starý zákon - součást Bible
Egyptská kultura
- vznik písma: a) písmo hieroglyfické - rozluštil Francouz Champollion
                       
 b) písmo hieratické
                   c) písmo démotické
Indická kultura
- písmo - sanskrt
- tzv. védy - posvátné texty
- Mahábhárata
- Rámájana
- Kámasútra
Čínské písemnictví
-
Konfucius - konfucianismus
- básníci: Tu Fu, Li Po
Arabské umění
- islám
- Mohamed
- korán
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky