Čárový kód zboží - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl

Ohodnoťte lekci
 
 

Obsah

Čárový kód zboží
Čárový kód se používá v mezinárodní obchodní síti k označování zboží. Každá z číslic 0 – 9 je zakódována dvěma různě silnými čarami a dvěma mezerami. Celkem obsahuje kód třináct číslic:

  • První 3 číslice určují stát (Česká republika má přiřazen kód 859).
  • Dalších několik číslic označuje výrobce.
  • Následuje číslo výrobek nebo zboží.
  • Poslední číslice je kontrolní.
Snímací zařízení kódu laserovým paprskem svítí na čárový kód a zaznamenává odražené světlo. Tmavá čára světlo pohltí, bílá mezera je odrazí do snímače. Vzniklý signál se v počítači zpracuje a porovnává se s uloženým kódem zboží. Díky tomu zjistíme, o jaký výrobek se jedná a jaká je jeho cena. Způsob zakódování číslic je udělán tak, aby se mohl snímacím zařízením přečíst čárový kód i „vzhůru nohama“.

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky