Renesance a humanismus ve evropské literatuře.

Ohodnoťte lekci
 
 

Renesance a humanismus ve evropské literatuře
- návrat od středověkých názorů k ideálům antiky
Renesance a humanismus
-
renesance = znovuzrození či obnovení ideálů antiky
- humanismus/humanisté = zájem o člověka a jeho pozemský život
Vliv renesance a humanismu na další obory lidské činnosti
- rozvoj přírodních věd, tzv. heliocentrický názor, vlivy ve výtvarném umění, architektuře
Itálie
- hlavní představitelé výtvarného umění:
     - Michelangelo Buonarroti - socha Mojžíše a Davida, freska Poslední soud
     - Raffael Santi - obraz Sixtinská madona
     - Tizián - portréty
     - Leonardo da Vinci - freska Poslední večeře, obraz Mona Lisa
- hlavní představitelé literatury:
     - Dante Alighieri - epos Božská komedie (Peklo, Očistec, Ráj)
     - Francesco Petrarca - soubor básní nazvaný Zpěvník/Sto sonetů Lauře
     - Giovanni Boccaccio - cyklus obsahující 100 novel s názvem Dekameron
Francie
     - Francois Villon - tzv. villonská balada, jeden z prvních francouzských "prokletých 
                    básníků", knihy veršů Malý testament a Velký testament
     - Francois Rabelais - 4-dílný satirický román Gargantua a Pantagruel
     - básnická skupina Plejáda (Francois Rabelais, Pierre Ronsard, Michel de Montaigne) 
Španělsko
- 16. a 17. století - "zlatý věk" španělské literatury
     - Miguel de Cervantes Y Saavedra - 2-dílný román Důmyslný rytíř don Quijote de  
                     la Mancha
    
Lope de Vega - více jak 2.000 divadelních her, např. Fuente Ovejuna (Ovčí pramen)
Anglie
velkou tradici má v Anglii renesanční divadlo
     Geoffrey Chaucer - veršované Canterburské povídky
     - Ben Johnson - hra Lišák 
     -
William Shakespeare
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky