Biosféra - vypracovala Mgr. Danuše Ročková

Ohodnoťte lekci
 
 

 1. Biosféru tvoří všechny živé organismu na Zemi (rostliny, živočichové, houby a mikroorganismy). Živé organismu a neživé prostředí jsou navzájem propojeny na tzv. ekosystém.
 2. Ekosystém – největší je planeta Země. Dělí se na dílčí ekosystémy (přírodní krajiny)
 3. Přírodní krajiny jsou úzce vázány na podnebné pásy, jejich rozmístění je podobné.
 4. Živé organismy v přírodních krajinách se musely přizpůsobit různým přírodním podmínkám. 
  Přírodní krajiny jsou tyto:
  a) Tropické lesy b) savany c) pouště a polopouště d) stepi a lesostepi e) subtropické lesy a křoviny f) lesy mírného pásu g) tundra a lesotundra h) polární pustiny
  Dále rozeznáváme výškové stupně podle změny nadmořské výšky. Do biosféry je také zahrnut život v oceánech a mořích.
 5. Ekologie – je věda, která zkoumá vztahy mezi organismy a životním prostředím
 6. Procesy v biosféře – nejdůležitějším procesem je fotosyntéza, na které se podílejí převážně rostliny. Jsou to producenti. Dalším procesem je rozklad. Podílejí se na něm mikroorganismy (rozkladači). Zvířata požírají rostliny i sebe navzájem, říkáme jim reducenti. Do těchto procesů vstupuje člověk a velkou měrou je ovlivňuje.
 7. Šíření organismů v biosféře – může být náhodné nebo cílené. Náhodné – zvířata rozšiřují v trusu semena rostlin, mořské proudy či vítr unáší plody různými směry, zabránit šíření či dokonce způsobit vyhynutí organismů mohou meteority, sopky, zemětřesení. Největším šiřitelem i likvidátorem je člověk. Dovezl z Ameriky brambory, kukuřici, tabák, krocany. Jablka dříve rostla pouze v Asii, kávovník v Africe. Zoologické zahrady chovají zvířata z celého světa. Některé divoké šelmy se staly domácími mazlíčky (kočka bengálská). Organismy mohou působit v nových oblastech značné problémy (např. králíci v Austrálii, bolševník na Karlovarsku).
 8. Přizpůsobivost organismů – organismy se přizpůsobují různým podmínkám, pokud jsou změny prostředí plynulé. Při krátkých prudkých změnách většinou vyhynou. Například rostliny rostoucí v suchých oblastech si umí vytvořit zásobárnu vody (kaktusy, baobaby) nebo omezit její spotřebu opadáním listů. Zvířata žijící v chladných oblastech mají hustou srst, tukové zásoby a malé uši. Rostliny rostoucí na půdě chudé na živiny mohou být masožravé. I v rámci jednoho druhu můžeme pozorovat odlišnosti např. v barvě květu podle chemického složení půdy, zobáku podle druhu potravy apod.

Ke stažení

 • Biosféra
  Název souboru: Biosfera.pdf
  Velikost souboru: [464,1kB]
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky