Ruchovci a lumírovci.

Ohodnoťte lekci
 
 

Ruchovci a lumírovci
-
ruchovci
     - almanach Ruch
     - program ruchovců - tzv. "škola národní"
     - hlavní představitelé ruchovců: S. Čech, E. Krásnohorská, J. V. Sládek (?)
- lumírovci
     - časopis Lumír
     - program lumírovců - tzv. "škola kosmopolitní"
     - hlavní představitelé lumírovců: J. Vrchlický, J. V. Sládek (?), J. Zeyer

Svatopluk Čech
a) epika: Husita na Baltu, Adamité, Žižka, Roháč na Sioně, Evropa, Slávie, Václav
              z Michalovic, Lešetínský kovář, Ve stínu lípy
b) lyrika: Jitřní písně, Nové písně, Písně otroka
c) próza: Jestřáb kontra Hrdlička, tzv. "broučkiády" - Pravý výlet pana Broučka
              do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

Eliška Krásnohorská
a) libreta: Tajemství, Čertova stěna (obě opery od B. Smetany)
b) poezie: Z máje žití, Ze Šumavy, Vlny v proudu
c) próza: Celinka, Svéhlavička

Josef Václav Sládek
a) poezie: Básně (obsahuje i cyklus Na hrobech indiánských), Jiskry na moři, 
               Světlou stopou, Ze života, Na prahu ráje, Sluncem a stínem, Selské
               písně, České znělky
b) knížky pro děti: Zvony a zvonky, Zlatý máj, Skřivánčí písně
c) překladatelská činnost: přebásnil 33 dramat W. Shakespeara

Jaroslav Vrchlický
a) lyrika: Z hlubin, Sny o štěstí, Vittoria Colonna, Symfonie, Rok na jihu, Poutí 
               k Eldorádu, Hudba v duši, Čarovná zahrada, Dojmy a rozmary, Eklogy
               a písně, Okna v bouři, Svlačce na úhoru, Strom života, Meč Damoklův
              
(vydána až posmrtně)
b) epika: Zlomky epopeje (Duch a svět, Mýty)
c) drama: Noc na Karlštejně, Smrt Hippodamie (trilogie)

Julius Zeyer
a) próza: Román o věrném přátelství Amise a Amila, Dům U tonoucí hvězdy,
               Jan Maria Plojhar, Radúz a Mahulena, Karolinská epopej
b) lyrika: Vyšehrad (cyklus 5 básní)

Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky