Atmosféra - vypracovala Mgr. Danuše Ročková

Ohodnoťte lekci
 
 

Atmosféra je vzdušný obal Země. Je tvořena plyny.

Jsou to:
 • dusík – 78%
 • kyslík – 21%
 • ostatní plyny – 1% (argon, oxid uhličitý, neon, helium)
Vzduch dále obsahuje vodní páry.
Rozdělení atmosféry

Atmosféra se skládá z vrstev. Ty mají odlišné vlastnosti, které se mění s výškou. Klesá tlak, kolísá teplota, mění se poměr plynů.

Nejnižší vrstva atmosféry se nazývá troposféra. Odehrává se v ní počasí. Pouze v ní je dostatek kyslíku k dýchání, obsahuje 10% vzduchu, sahá zhruba do výšky 11 km. Zde je teplota – 55°C. Stratosféra sahá do výšky 50 km nad zemský povrch. V její spodní části létají dopravní letadla. Vanou zde silné větry, teplota vzrůstá od – 60°C na – 10°C. Tato vrstva obsahuje tzv. ozonosféru, která zachycuje část škodlivého ultrafialového záření. Místy je tato vrstva ozonu narušena – mluvíme o tzv. „ozónové díře“.

Mezosféra sahá do výše 80 km. Teplota klesá k – 80°C. Vrstva obsahuje ionty – tzv. ionosféru, díky ní je možný přeno rádiových signálů. Exosféra představuje přechod k planetárnímu prostoru. Teplota stoupá, ze vzduchu jsou již jen molekuly. Nad póly se zde objevuje jev zvaný polární záře, způsobovaný slunečním zářením. Ve výšce nad 1000 km končí atmosféra a začíná vakuum.

Funkce atmosféry

 • zabraňuje velkému kolísání teplot
 • umožňuje dýchání
 • zabraňuje před dopadem meteoritů
 • chrání před UV zářením
 • umožňuje  létání a větrný pohon
 • umožňuje radiokomunikaci
 • vzniká v ní počasí

Ke stažení

 • Atmosféra
  Název souboru: Atmosféra.pdf
  Velikost souboru: [80,4kB]
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky