Řeč přímá a nepřímá.

Ohodnoťte lekci
 
 

Řeč přímá a nepřímá
Řeč přímá
- doslovná promluva osoby, zpravidla uvedená větou uvozovací
Řeč nepřímá - promluva osoby je reprodukovaná prostřednictvím vedlejší věty
Typy přímé řeči
- 3 typy přímé řeči:
     a) věta uvozovací - přímá řeč
         Př.: Tatínek se rozzlobil: "Tak kdo to byl?"
    
b) přímá řeč - věta uvozovací
          
Př.: "Měl by ses přiznat," řekla maminka.
    
c) přímá řeč - věta uvozovací - přímá řeč
         Př.: "Milý Honzíku," řekli oba rodiče,"rádi bychom znali pravdu."
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky