Neohebné slovní druhy_úvod

Ohodnoťte lekci
 
 

1) Příslovce
2) Předložky
3) Spojky
4) Částice
5) Citoslovce

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky