Slovní druhy - Přehled slovních druhů. Mluvnický a věcný význam slov.

Ohodnoťte lekci
 
 

Slovní druhy
Přehled slovních druhů
     - slovní druhy ohebné
     - slovní druhy neohebné
Význam slova
     - mluvnický (gramatický) význam 
     - věcný (lexikální) význam
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky