Renesance a humanismus v české literatuře.

Ohodnoťte lekci
 
 

Renesance a humanismus v české literatuře
- renesance = znovuzrození či obnovení ideálů antiky
- humanismus/humanisté = zájem o člověka a jeho pozemský život

1. Raný humanismus (1470 - 1520
)
     - vláda Jagellonců
     - vynález knihtisku - Německo - Johannes Gutenberg
     - činnost jednoty bratrské
    a) humanismus latinský
        Jan Mladší z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
    b) humanismus český
        Viktorín Kornel ze Všehrd, Zikmund Hrubý z Jelení, Řehoř Hrubý z Jelení,
        Mikuláš Konáč z Hodiškova, Lukáš Pražský, Hynek z Poděbrad

2. Zobecněný humanismus (1520 - 1580)
     - vláda Ferdinanda I. Habsburského
     - zavedení jezuitského řádu - boj jezuitů proti jednotě bratrské
     - rozvoj české literatury v mnoha oblastech:
        - kronikářství - Martin Kuthen, Václav Hájek z Libočan
        - cestopisy - Oldřich Prelát z Vlkanova
          -
česká mluvnice - Beneš Optát, Petr Gzela, Václav Philomates
          -
zábavná literatura - např. povídky o Ezopovi či Enšpíglovi
        - drama - Mikuláš Konáč z Hodiškova

     Jan Blahoslav 
     - humanista, biskup jednoty bratrské, nadšený propagátor vzdělání
     - dílo: Gramatika česká, Filipika proti misomusům, Muzika, Šamotulský kancionál,
              překlad Nového zákona 

3. Popularizovaný humanismus (1580 - 1620)
     
- vláda císaře Rudolfa II. - "doba rudolfínská" či "doba veleslavínská"
    - centrem kultury a vzdělanosti byla Praha (sídlo císařského dvora)

    Daniel Adam z Veleslavína
    - profesor historie na KU, překladatel a tiskař, propagátor jednoty bratrské
    - nejvýznamnější postava "zlatého věku" české literatury
    - "veleslavínská čeština" - považována za spisovnou normu

    - další představitelé:
      - latinský humanismus - Jan Campanus Vodňanský
      - vědecká činnostTadeáš Hájek z Hájku, Jan Jessenius, Mikuláš Dačický 
                                  z Heslova, Václav Budovec z Budova
      - cestopisy - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Vratislav z Mitrovic
      - drama - Václav Kyrmezer
      - zábavná literatura - knížky lidového čtení s povídkami - např. o Meluzíně,
                                  o Alexandru Velikém, o doktoru Faustovi, o Fortunatovi apod.

4. Emigrantská literatura (1620 - 1660)
     - doba po bitvě na Bílé hoře (1620) - doba útlaku českého národa
     - násilná rekatolizace (= pokatoličtění) a germanizace (= poněmčení)
     - odchod nekatolické české inteligence do zahraničí - vznik emigrantské/exilové
        literatury (= literatura psaná našimi emigranty v zahraničí)
     - představitelé emigrantské/exilové literatury:
          Pavel Stránský, Pavel Skála ze Zhoře, Jiří Třanovský
          Jan Amos Komenský


 

Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky