Realismus v české literatuře.

Ohodnoťte lekci
 
 

Realismus v české literatuře
Podoby realismu v české literatuře:
1. Realismus vědecký
    Jan Gebauer
    
- boje proti pravosti Rukopisů zelenohorského a královédvorského (RKZ)
    - jazykovědná díla: Historická mluvnice českého jazyka, Staročeský slovník,
                                  Příruční mluvnice, Pravidla českého jazyka
    
Tomáš Gariggue Masaryk
    - první československý prezident, státník a politik
    - boje proti pravosti Rukopisů zelenohorského a královédvorského (RKZ)  
    - z jeho tvorby: Sebevražda, Česká otázka, Naše obrození a naše reformace,  
                            Naše nynější krize, Jan Hus, Karel Havlíček, Otázka sociální, 
                            Rusko a Evropa, Světová revoluce

2. Venkovská próza
    Karel Václav Rais
    - romány: Výminkáři, Horské kořeny, Rodiče a děti, Potměchuť, Kalibův zločin,
                    Pantáta Bezoušek, Zapadlí vlastenci, Západ, O ztraceném
ševci
    Teréza Nováková
    - romány:  Maloměstský román, Drašar, Jan Jílek, Jiří Šmatlán, Děti čistého 
                     živého, Na Librově gruntě
    
Antal Stašek
    - sbírky: Básně, Z doby táborů
    - romány: Nedokončený román, Blouznivci našich hor, O ševci Matoušovi a jeho
                   přátelích, V temných vírech, Na rozhraní, Vzpomínky
   
Jindřich Šimon Baar
    - romány: Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy, Hanýžka a Martínek
   
Jan Herben
    - románová kronika Do třetího a čtvrtého pokolení
    Josef Holeček
    - romány: Naši, Černá Hora, Za svobodu, Pero
    - veršovaný epos Sokolovič
    - překlad finského eposu Kalevala

3. Realistické drama
    - činnost Prozatímního divadla
    - otevření Národního divadla (1883)
    - osobnosti (autoři, herci, dramaturgové) tehdejšího divadla a jejich díla:      
    František Věnceslav Jeřábek - 
Služebník svého pána, Syn člověka
    Emanuel Bozděch - Zkouška státníkova, Z doby kotiliónů, Baron Goertz,
                                Generál bez vojska, Světa pán v županu
    František Ferdinand Šamberk
    František Adolf Šubert -
 Drama čtyř chudých stěn, Jan Výrava
    Josef Jiří Kolár - Mravenci, Magelona, Monika, Žižkova smrt, Primátor, 
                                Pražský žid
 
    Ladislav Stroupežnický -
Paní mincmistrová, Zvíkovský rarášek, Naši
                                furianti
    Gabriela Preissová Gazdina roba, Její pastorkyňa (opera L.Janáčka)
    Alois a Vilém Mrštíkové Maryša
    
       
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky