Podstatná jména 3 - Poznámky k některým tvarům podstatných jmen. Podstatná jména krátící kmenovou samohlásku.

Ohodnoťte lekci
 
 

Podstatná jména 3
Poznámky k některým tvarům podstatných jmen
     
- podstatná jména podle vzorů pán a muž (koncovky -u/-ovi ve 3. a 6.p.j.č. u 
       vlastních jmen)
     - podstatná jména s příponou -tel (tzv. činitelská podstatná jména)
     - podstatná jména podle vzoru předseda (koncovka -ovi ve 3.p.j.č. a koncovky
       1. a 5.p.mn.č.)
     - podstatná jména podle vzoru soudce (koncovky 5.p.j.č. - oslovení)
     - podstatná jména podle vzoru hrad 
     -
podstatná jména podle vzoru píseň a kost (kolísání mezi oběma vzory)
Podstatná jména krátící kmenovou samohlásku
    
- podstatná jména rodu mužského
     - podstatná jména rodu ženského
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky