Mapy - vypracovala Mgr. Danuše Ročková

Ohodnoťte lekci
 
 

Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. Věda o mapách se nazývá kartografie. Mapy jsou na rozdíl od  glóbu více či méně zkreslené, neboť jsou zobrazeny v rovině.
Obrázek
Obrázek
Na mapách najdeme

Název sděluje, co je na mapě

Mapové pole je samotná plocha mapy

Výškopis bývá znázorněn vrstevnicemi (čáry o stejné nadmořské výšce) popř. odstíny barev

Kóty výškové body

Polohopis například sídla, budovy, jezera apod.

Popis názvy objektů na mapě

Měřítko číselné a grafické.

Číselné měřítko vyjadřuje poměr zmenšení vzdáleností na mapě oproti skutečnosti (např. 1:100000 – 1 cm na mapě je 100000 cm ve skutečnosti). Při převodu oddělíme pět nul odzadu – tj. 1 cm na mapě je 1km ve skutečnosti.
Grafické měřítko ukazuje vzdálenosti na úsečce.


Podle číselného měřítka dělíme mapy na tři typy:

  • mapy velkého měřítka (podrobné např. plány) max. 1:200 000
  • mapy středního měřítka (méně podrobné – např. turistické mapy)
  • mapy malého měřítka (přehledné, zkreslené, např. mapa světa) nad 1:1 000 000
Podle obsahu dělíme mapy na:

  • obecně zeměpisné (zachycuji povrch reálně) a tématické (např.: mapy obyvatelstva, rostlinstva, automapy, vojenské a geologické mapy atd.).

Ke stažení

  • Mapy
    Název souboru: Mapy.pdf
    Velikost souboru: [102,3kB]

Související lekce

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky