Přídavná jména 3 - Stupňování přídavných jmen. Některé obtížnější tvary při stupňování přídavných jmen.

Ohodnoťte lekci
 
 

Přídavná jména 3
Stupňování přídavných jmen
    
- pravidelné stupňování přídavných jmen (1., 2. a 3. stupeň přídavných jmen)
Některé obtížnější tvary přídavných jmen
     - přehled obtížnějších tvarů 2. stupně přídavných jmen
     - nepravidelné stupňování přídavných jmen
     - opisné stupňování přídavných jmen
     - pravopis -mě-/-mně- při stupňování přídavných jmen
     - zdvojování -jj- při stupňování přídavných jmen
     - souhláskové změny při stupňování přídavných jmen
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky