Původ člověka a jeho hlavní znaky - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

Člověk má mnoho společných znaků s ostatními savci, některými znaky se od nich naopak odlišuje.
Vývoj člověka
Vývoj člověka
Člověk je v rámci zoologické soustavy zařazen do:

 Říše: živočichové (Animália)
 Kmen: strunatci (Chordata)
 Podkmen: obratlovci (Vartebráta)
 Třída: savci (Mammalia)
 Podtřída: živorodí
 Nadřád: placentální savci (placentálové)
 Řád: primáti – nehetnatci (Primátes)
 Čeleď: hominidi (Hominidace)
 Rod: člověk (homo)
 Druh: člověk moudrý (homo sapiens)
           - člověk současný (homo sapiens sapiens)
           - na zemi se objevil před 45000 – 49000 lety
              Člověk patří k nejsložitějším organismům na zemi:

- z primátů má největší mozek
- jako jediný z primátů nemá srst
- je přizpůsobivý, schopnost řeči a práce
- má rozumové a duševní schopnosti (přemýšlení, předvídání, fantazie)
- je společenský (vytváří vlastní kultury a tradice), je zvídavý a hravý
 
HLAVNÍ ZNAKY:

1) vzpřímená postava (dvojesovité prohnutím páteře)
2) chůze po zadních končetinách – kráčivá končetina
3) rozvoj mozku
4) vznik řeči
5) ruka je orgánem práce i manipulace (postavení palce)
6) vznik lidského chrupu
7) společenský způsob života

SPOLEČNÉ ZNAKY S PLACENTÁLNÍMI SAVCI:

1) stálá tělní teplota
2) tělo tvořené kostrou (osou je páteř složená z obratlů)
3) oplodnění a vývoj uvnitř těla matky (spermie, vajíčko)
4) rodí živá mláďata
5) mateřské mléko


Hominizace:
proces „polidštění“ (změny těla – končetiny, napřímení postavy, zjemnění práce prstů, změna chrupu, mozkovna větší než obličejová část (ta se zjemnila)

Sapientace: 
psychické a sociální změny, rozvinutí rozumových schopností a řeči

Ke stažení

Související lekce

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky