Trojúhelník - vypracovala Mgr. Milena Bendová

Ohodnoťte lekci
 
 

Trojúhelník

-rovinný útvar, který vznikne spojením tří bodů (neleží-li vjedné přímce)

-strany značíme podle protilehlého vrcholu, tedy naproti vrcholu A je strana a, naproti vrcholu B je strana b, naproti vrcholu C je strana c

-pro každý trojúhelník platí: součet velikostí vnitřních úhlů je 180° α+β+γ=180°

-u trojúhelníku značíme vnější úhly α´,β´,γ´-vedlejší úhly ke každému vnitřnímu úhlu

- součet vnějších úhlů je 360° : α´+β´+γ´=360°

-podle vnitřních úhlů rozlišujeme: ostroúhlé(všechny vnitřní úhly jsou ostré),

pravoúhlé(jeden úhel je pravý),

tupoúhlé (jeden úhel je tupý).

Pro strany trojúhelníka musí platit „trojúhelníková nerovnost“: a+b>c, a+c>b, c+b>a

Součet dvou kratších stran je větší než třetí nejdelší strana.

-trojúhelníky dělíme podle délky stran: obecné( různě dlouhé strany),

Rovnoramenné ( dvě strany stejně dlouhé),

Rovnostranné ( všechny tři strany stejně dlouhé).

Rovnoramenný trojúhelník

Stejně dlouhé strany nazýváme ramena, třetí odlišná se nazývá základna. Vrchol proti základně nazýváme hlavní vrchol. Úhly při základně jsou shodné.

Rovnoramenný trojúhelník má jednu osu souměrnosti- prochází hlavním vrcholem a středem základny. Tato osa se kryje s výškou na základnu i s osou úhlu při hlavním vrcholu i s těžnicí z hlavního vrcholu.

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky