Kruhová výseč

Ohodnoťte lekci
 
 

- vypracovala Mgr. Milena Bendová
V této kapitole se naučíte počítat obvod a obsah kruhové výseče a využití této dovednosti v příkladech z praxe.

Kruhová výseč
Kruhová výseč
Kruhová výseč

je část kruhu, ohraničená dvěma poloměry, které svírají úhel α

Vzorce:

délka oblouku
obvod kruhové výseče
obsah kruhové výseče

Příklady:
1. Vypočítej obvod kruhové výseče o poloměru 5 cm a úhlu 72 °.

2. Urči obsah kruhové výseče spoloměrem 8 cm a náležející úhlu 45 °.

3. Jaký je obvod hřiště soblými rohy, jestliže délka rovných úseků je 50 m a 20 m a poloměr oblých rohů je 4 m?

4. Jaký je obsah zavlažované plochy čtvercové zahrady, jestliže jsou zavlažovače ve všechrozích a mají dosah 18m ?

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky