Zájmena 1 - Druhy zájmen. Tvary zájmena já. Tvary sebou X s sebou.

Ohodnoťte lekci
 
 

Zájmena 1
Druhy zájmen
    
- zájmena osobní
     - zájmena přivlastňovací
     - zájmena ukazovací
     - zájmena tázací
     - zájmena vztažná
     - zájmena neurčitá
     - zájmena záporná
Tvary zájmena
     - pravopis mě/mně u zájmena
Tvary sebou X s sebou
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky