Změny skupenství - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl

Ohodnoťte lekci
 
 

Obsah

Tání a tuhnutí
Vypařování
Var
Kapalnění
Změny skupenství

Při změně tělesa zpevné látky na kapalinu nebo zkapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje – musíme dodávat teplo (zahřívat)

Při změně tělesa zplynu na kapalinu, nebo zkapaliny na pevnou látku se jeho vnitřní energie snižuje – musíme odebírat teplo (ochlazovat)


Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu

(nejmenší energie) (největší energie)


Tání a tuhnutí

Tání a tuhnutí krystalických látek probíhá při stejné teplotě.

Teplota tání a tuhnutí závisí na:

- druhu látky

- tlaku - čím vyšší tlak, tím je teplota tání vyšší a naopak (výjimkou je led a vizmut)

Vypařování

Vypařování probíhá za každé teploty pouze na povrchu kapaliny.

Rychlost vypařování závisí na druhu kapaliny, velikosti jejího volného povrchu, teplotě kapaliny a odvodu vzniklých par.

Při vypařování se kapalina ochlazuje

Var

Var probíhá vcelém objemu kapaliny, ale pouze při teplotě varu.

Teplota varu závisí na tlaku, který působí na kapalinu (se vzrůstajícím tlakem se teplota varu zvyšuje) a na druhu kapaliny.

Kapalnění

Páru můžeme zkapalnit jejím stlačením nebo snížením její teploty

Při kapalnění se uvolňuje teplo do okolí.


Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky