Zájmena 3 - Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj. Skloňování zájmen týž, tentýž. Skloňování zájmena samý.

Ohodnoťte lekci
 
 

Zájmena 3
Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj
     - přehled skloňování zájmena můj
Skloňování zájmen týž, tentýž
     - přehled skloňování zájmen týž, tentýž
Skloňování zájmena samý
    
- jmenné tvary zájmena samý
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky