Předpony s-, z-, vz-. Předložky s, z.

Ohodnoťte lekci
 
 

Předpony s-, z-, vz-. Předložky s, z.
Předpony s-, z-, vz-
     - pravidla pro užití předpony s-, ustálené výrazy
     - pravidla pro užití předpony z-, ustálené výrazy
     - pravidla pro užití předpony vz-
     - dvojice slov různého významu rozlišených předponou s- X z-
     - trojice slov různého významu rozlišených předponou s- X z- X vz-
Předložky s,z
     - předložka s/se ve spojení se 7. pádem
     - předložka z/ze ve spojení s 2. pádem
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky