Trojúhelník -opakování - vypracovala Mgr. Milena Bendová

Ohodnoťte lekci
 
 

opakování vlastností trojúhelníků a jejich konstrukce
Trojúhelník - A                                                                       

1)    V trojúhelníku ABC jsou vnitřní úhly α, β a γ. Úhel α je 45°40´, úhel β má velikost 41°50´. Nakresli obrázek.  Dopočítej velikost úhlu γ a podle velikosti vnitřních úhlů pojmenuj trojúhelník.

2)    V rovnoramenném trojúhelníku je základna dlouhá 1,8dm. Obvod je 40cm. Nakresli trojúhelník. Vypočítej délku jeho ramene.

3)    V trojúhelníku ABC jsou délky stran a=6cm, b=9cm, c=10cm. Proveď rozbor a narýsuj trojúhelník. V trojúhelníku narýsuj všechny výšky  a označ je. Označ jejich průsečík.

4)    V trojúhelníku ABC jsou délky stran a=10cm, b=9cm, c=8cm. Proveď rozbor a narýsuj trojúhelník. V trojúhelníku narýsuj kružnici vepsanou.

Trojúhelník - B                                                                         

1)    V  rovnoramenném trojúhelníku ABC jsou vnitřní úhly při základně α= β = 64°40´. Nakresli obrázek.  Dopočítej velikost úhlu γ a podle velikosti vnitřních úhlů pojmenuj trojúhelník.

2)    V trojúhelníku je jedna strana 1,8dm, druhá má délku 12cm. Obvod je 5dm. Nakresli trojúhelník. Vypočítej délku jeho třetí strany.

3)    V trojúhelníku ABC jsou délky stran a=10cm, b=8cm, c=7cm. Proveď rozbor a narýsuj trojúhelník. V trojúhelníku narýsuj všechny těžnice  a označ je. Označ jejich průsečík.

4)    V trojúhelníku ABC jsou délky stran a=8cm, b=6cm, c=9cm. Proveď rozbor a narýsuj trojúhelník. V trojúhelníku narýsuj kružnici opsanou.


Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky