Krychle a kvádr -procvičování - vypracovala Mgr. Milena Bendová

Ohodnoťte lekci
 
 

užití vzorců pro povrch a objem krychle a kvádru ve slovních úlohách z praxe

Slovní úlohy II z geometrie pro 6. roč.

1.    Na stavbu mají dovézt 5000 cihel o rozměrech 30cm,20cm a 10cm. O jak velký se jedná dohromady objem?


2.    1 dm3 cihly váží asi 0,5 kg. Kolik tun by vážily cihly dohromady?


3.    Nosnost nákladního auta je 2,5 tuny. Kolika nákladními auty bude potřeba náklad odvézt?


4.    Jak vysokou zeď tloušťky 20cm okolo parcely, která má délku 20m a 15m lze pomocí těchto cihel postavit?
       

5.    Do nádrže tvaru kvádru o rozměrech dna 2m a 3,5m natéká voda rychlostí 50litrů za minutu. Jak dlouho bude natékat, má-li být výška vody 50cm?


6.    Kolik kostek o hraně 2cm můžeme nasypat do obdélníkové krabice o rozměru dna 20cm a 15cm, jestliže do horního okraje zbývá od hladiny vody 3cm tak, aby voda nepřetekla?


7.    Na záhon o rozměrech 12m a 4m rozlít vodu tak, aby všude byla výška vody 5mm. Kolika desetilitrovými konvemi to provedeme?


8.    Kolik kilogramů bude vážit dřevěná skříňka tvaru krychle o hraně 60cm bez víka, jestliže je tloušťka dřeva 2cm a 1 metr krychlový váží 800kg?


9.    Kolik  m2   papíru je potřeba na polepení krabice tvaru kvádru o rozměrech 50 cm, 40 cm a 30cm? Na přehyby připočítej jednu desetinu plochy.

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky