Čtverec a obdélník - vypracovala Mgr. Milena Bendová

Ohodnoťte lekci
 
 

Čtverec a obdélník jsou rovnoběžníky s pravými úhly.

Čtverec
Obvod:   o=4.a
obsah:   S=a.a

Obdélník
obvod:  o=2.(a+b)
obsah:  S= a.b
Slovní úlohy z geometrie pro 6. roč.

1.    Oplocení kolem čtvercového trávníku je dlouhé 56m. Urči jeho výměru (obsah) a množství travního semene, jestliže z 1g semene se oseje 5m2 ?

2.    Oplocení obdélníkového sadu je dlouhé 240 m. Jedna strana má délku 80 m. Vypočítejte výměru sadu v arech.

3.    Na záhon o rozměrech 12m a 4m chceme zasázet květák. Kolik sazenic bude potřeba, je-li na jednu třeba počítat s 90cm2 ?

4.    Kolik tun brambor se sklidí z pole o rozměrech 20m a 30m, jestliže z 1 ha se sklidí 0,5t brambor?

5.    Kolik kg barvy je potřeba na nátěr 5 desek o rozměrech 5m a 1,5m, jestliže 1 kg stačí na 4 m2 ?

6.    Kolik dlaždic o ploše 25cm2 je potřeba na dvorek o rozměrech 15m a 20m ?

7.    Kolik kg váží 5 trámů o rozměrech 20cm, 15cm a 30dm, jestliže 1m3 dřeva váží 600 kg?

8.    Kolik m2 je potřeba na tři skříňky o rozměrech 40cm, 5dm a 0,8m?

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky