Desetinná čísla - vypracovala Mgr. Milena Bendová

Ohodnoťte lekci
 
 

Desetinná čísla jsou čísla zapsaná pomocí číslic a desetinné čárky
-mají celou část, desetinnou čárku a necelou část
- obě části jsou zapsány číslicemi, které vyjadřují určitý řád
- jednotka vyššího řádu je tvořena deseti jednotkami nižšího řádu
- řád se  směrem doprava snižuje

Zkrácený zápis:
152,46 čteme sto padesát dvě celé, čtyřicet šest setin
0,683 čteme žádná celá, šest set osmdesát tři
Rozvinutý zápis:
152,46=1.100+5.10+2.1+4.0,1+6.0,01
0,683=6.0,1+8.0,01+3+0,001

Porovnávání desetinných čísel
Desetinná čísla porovnáváme podle číselných hodnot odpovídajících si řádů
0,671>0,663
Obraz menšího čísla leží při normální orientaci číselné osy více vlevo

Zaokrouhlování desetinných čísel
Zaokrouhlujeme stejně jako přirozená čísla na předem určený řád

Sčítání a odčítání
Sčítáme nebo odčítáme vždy číslice stejného řádu
Při písemném počítání zapíšeme čísla tak, aby byly pod sebou číslice stejného řádu a desetinná čárka
Počítáme zprava jako u přirozených čísel jen zapíšeme desetinou čárku

Násobení desetinných čísel
Násobíme jako čísla přirozená a až ve výsledku oddělíme tolik desetinných míst, kolik mají činitelé dohromady
1,5.3=4,5
0,5.4,6=0,23
0,4.0,02=0,008

Dělení desetinných čísel
1) přirozeným číslem
Dělíme jako čísla přirozená, při přechodu přes čárku, ji zapíšeme do výsledku

2) desetinným číslem- vynásobíme dělence i dělitele číslem 10, 100 nebo 1000 tak, aby byl dělitel číslo přirozené

Násobení  10,100,1000
Při násobení 10,100, 1000,… posunujeme desetinou čárku doprava o tolik míst, kolik nul má činitel:
5,76.10=57,6

0,6789.100=67,89

0,02342.1000=23,42

Dělení 10,100,1000
Při dělení 10,100, 1000,… posunujeme desetinou čárku doleva o tolik míst, kolik nul má dělitel:
5,76:10=0,576

678,9:100=6,789

2,34:1000=0,00234

Převádění des. čísel na zlomky
Desetinná čísla převádíme na zlomky tak, že číslice napíšeme do čitatele bez čárky a do jmenovatele zlomku napíšeme násobek desíti, který má stejný počet nul jako je desetinných míst

Periodické číslo
Některá desetinná čísla mají opakující se nekonečný desetinný rozvoj – jedna číslice nebo skupina číslic se opakuje
Periodu označujeme rovnou čárkou nad opakujícími se číslicemi

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky