Slovní úlohy řešené rovnicemi - vypracovala Mgr. Milena Bendová

Ohodnoťte lekci
 
 

Ke každé úloze:
proveď zápis( zvolit neznámou, vyjádřit pomocí neznámé zadané závislosti,
sestav rovnici, vyřeš a dopočítej neznámé
zapiš odpověď
proveď zkoušku slovní úlohy podle textu zadání.

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky