Slovní úlohy o pohybu - vypracovala Mgr. Milena Bendová

Ohodnoťte lekci
 
 

Slovní úlohy o pohybu jsou dvojího druhu:
1) tělesa se dohánějí....jejich dráhy jsou shodné, vyjádříme pomocí času a rychlosti a porovnáme
2) tělesa se pohybují proti sobě...součet drah se rovná původní vzdálenosti mezi tělesy

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky