Kostra lebky - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

Lebka - schránka pro mozek a smyslové orgány, obsahuje asi 22 kostí.
Rozlišujeme:
1. Část mozkovou: ochranný obal mozku
 a) klenba lební
 b) spodina lebeční
2. Část obličejovou:
 a) horní oddíl (větší)
 b) dolní oddíl (menší)

Část mozková
  Kost čelní
- nepárová, korunovým švem je spojena s kostí temenní
- uvnitř čelní kosti jsou dvě dutiny (vedlejší dutiny nosní)
- vytváří nadočnicové oblouky
  Kost temenní
- párové kosti miskovitého tvaru
- s kostí čelní jsou spojeny korunový švem (věnčitým)
- 2 kosti temenní jsou navzájem spojeny šípovitým švem
  Kost týlní
- nepárová kost trojúhelníkovitého tvaru
- tvoří zadní část lebky
- s kostmi temenními je spojena lambdovým švem
- ve spodní části kosti je velký týlní otvor = otvor na prodlouženou míchu
- ve spodní části jsou 2 výběžky (roviny)
- slouží pro spojení s 1. krčním obratlem (nosič = atlas)
  Kost spánková
- kost párová, tvoří postranní části lebky
- uprostřed má pevnou část – kost skalní = nejtvrdší kost v těle
- zde otvor pro zevní zvukovod
- je zde uloženo sluchově rovnovážné ústrojí, vnitřní a střední ucho
- jsou zde dva výběžky
 a) bradavčitý – připojení svalu (kývače hlavy)
 b) bodcovitý – zavěšena jazylka a hrtan
- spojení kosti spánkové a kostí lícní je tzv. jařmovým obloukem
- před zevním zvukovodem je jamka pro kloub čelistní (skloubení s dolní čelistí)
  Kost klínová
- je párová
- vklíněna mezi kosti: čelní, temenní, spánkovou a lícní
- uvnitř kosti je dutina = součásti systému vedlejších dutin nosních
- strop kosti je prohlouben v turecké sedlo
- zde je uložen podvěsek mozkový (hypofýza) = žláza s vnitřní sekrecí

Část obličejová
  Očnice
- vychází zde zrakový nerv, jsou zde uloženy oční bulvy
  Kost nosní
- párová, je podkladem kořene nosu, je na ní patrná dědičnost
  Přepážka nosní
- také se jí říká kost radličná
  Skořepy nosní
- zvětšují plochu sliznice
  Kost lícní
- je připojena jařmovým obloukem ke kosti spánkové
  Horní čelist
- jsou do ní vklíněny zuby (16), uvnitř párové dutinky = vedlejší dutiny nosní
  Dolní čelist
- jediná kost na lebce, která je připojena kloubem (ke kosti spánkové)
  Jazylka
- měkká kost, tvar U, je na ní zavěšen jazyk a hrtan
 
Novorozenecká lebka

- není zde ještě pevné spojení kostí
- (odolnost proti tlaku při porodu, růst mozku)

 Velká fontanela
- v přední části
- měkké místo mezi kostí čelní a mezi kostmi temenními
- srůstá do 1 – 1,5 roku

 Malá fontanela
- v zadní části
- měkké místo mezi kostí týlní a kostmi temenními
- srůstá do 3 měsíců

- srůst fontanel: hodnocení tělesného vývoje

Kostra lebky
Kostra lebky

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky