Kostra horní končetiny - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

Kostra horní končetiny má dvě části:
 1) pletenec lopatkový – lopatka a klíční kost
 2) volná horní končetina – kost pažní, předloktí, kosti ruky

 Pletenec lopatkový

  Lopatka:
  - plochá trojúhelníková kost
  - v horní zadní části je tzv. hřeben
  - hřeben vybíhá do strany v tzv. nadpažek (výběžek)
  - jím se lopatka spojuje s klíční kostí

  Klíční kost:
  - je esovitě prohnutá
  - svojí vnitřní částí se spojuje s kostí hrudní
  - svojí vnější částí se spojuje s lopatkou

Volná horní končetina

  Ramenní kloub: spojení lopatky s kostí pažní
  - kloub je nestabilní, časté vykloubení (luxace)
  - pohyb pomocí lopatky

  Kost pažní: je to dlouhá kost
  - tvoří hlavici ramenního kloubu
  - skládá se z:  
   a) hlavice (v horní části)
   b) krček (úzká část pod hlavicí)
   c) tělo (největší část)
   d) dolní rozšířená část

  Předloktí:  
  a) kost vřetení  – je na straně palce
  b) kost loketní  – je na straně malíčku
 
  Loketní kloub: stýkají se v něm 3 kosti (pažní, loketní, vřetení)

  Kosti ruky:
  a) zápěstí – 8 drobných kostí
     – kosti jsou seřazeny do dvou řad
  b) záprstí  – 5 drobných kostí
     – kosti vedou do každého prstu
  c) články prstů – 14 drobných kostí
     – palec 2 články, ostatní prsty po 3 článcích
     – palec má schopnost opozice (úchopová funkce)
     = postavení proti ostatním prstům

  Klouby ruky: umožňují manipulační pohyby

Kostra horní končetiny
Kostra horní končetiny

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky