Slovesa 1 - Slovesa plnovýznamová a neplnovýznamová. Slovesné tvary jednoduché a složené, zvratná slovesa.

Ohodnoťte lekci
 
 

Slovesa 1
Slovesa plnovýznamová (dějová) a neplnovýznamová (pomocná). 
  
- slovesa plnovýznamová (dějová)
        - slovesa předmětová (valenční)
        - slovesa bezpředmětová
   - slovesa neplnovýznamová (pomocná)
        - slovesa způsobová
        - slovesa fázová
        - slovesa pomocná
        - slovesa sponová
Slovesné tvary jednoduché a složené, zvratná slovesa
  
- slovesné tvary jednoduché
   - slovesné tvary složené
   - zvratná slovesa
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky