Slovesa 2 - Mluvnické kategorie sloves. Osoba, číslo, čas, způsob.

Ohodnoťte lekci
 
 

Slovesa 2
Mluvnické kategorie sloves

  
- osoba a číslo
Tvoření slovesných tvarů
  
- kmen přítomný
   - kmen minulý
Mluvnické kategorie sloves (pokrač.)
   - způsob a čas
        - způsob oznamovací
             - čas přítomný
             - čas minulý 
             - čas budoucí
        - způsob rozkazovací
        - způsob podmiňovací
             - podmiňovací způsob přítomný
             - podmiňovací způsob minulý
       
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky