Slovesa 3 - Slovesný rod.

Ohodnoťte lekci
 
 

Slovesa 3
Slovesný rod
  
- rod činný
   - rod trpný
   - způsoby tvoření trpného rodu
        - opisným tvarem trpným
        - zvratným slovesem
   - poznámka k užití obou způsobů tvoření trpného rodu
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky